Ontdek onze nieuwe collectie! HerenDames

Disclaimer

 

GEBRUIK VAN INFORMATIE


Van der Kam mode streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Van der Kam mode niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend.

 

HYPERLINKS


Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Van der Kam mode heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Van der Kam mode aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN


De inhoud van deze website is beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets van deze website op welke manier dan ook worden verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Van der Kam mode daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.